top of page

 

Thuishospitalisatie, afkoppelen chemo, IV voeding.

 

Meer en meer worden zorgen die opgestart zijn in het ziekenhuis thuis verder verzorgd en opgevolgd.

Ligdagen worden steeds maar korter en een hospitalisatie enkel voor een intraveneuze toediening is niet meer van deze tijd. 

Chemotherapie, intraveneuze antibioticatherapie en toediening van intraveneuze voeding worden via poortcatheters en met behulp van pompsystemen door ons thuis toegediend. 

Een woordje uitleg.

Poortcatheter
Als er langdurig en/of veelvuldig toegang tot de bloedbaan nodig is om een groot aantal keer of langdurig medicatie via een infuus toe te dienen kan er besloten worden om een centraal veneuze cathether te plaatsen.

Een cathether die deels buiten het lichaam zit.

Een PICC (Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter) is een katheter die onder plaatselijke verdoving via een ader in de bovenarm opgeschoven wordt tot in de vena cava superior dicht bij het hart. Deze katheter kan gedurende 12 maanden ter plaatse blijven. Hij is niet gehecht of getunneld en wordt door een fixatieplaatje (de Statlock®) of de Securacath®  (subcutane haakjes) ter plaatse gehouden. Wij observeren  Statlock®  en Securacath®  en vervangen de Statlock® indien nodig. De insteekplaats verzorgen we steriel en de catheter wordt na elk gebruik en minstens iedere week gespoeld om verstopping te voorkomen .

 

 

 

 

Een cathether die helemaal in het lichaam zit.

Bij een poortkatheter (port-a-cath®) wordt er onder plaatselijke verdoving een catheter via een bloedvat opgeschoven tot tegen het hart. Vervolgens wordt de poort die de ingang is van de PAC onder de huid geplaatst, meestal onder het sleutelbeen. Voor de toediening van medicatie/ chemo /voeding wordt het reservoir aangeprikt met een naald. Deze poortkatheter blijft ter plaatse zolang u een behandeling nodig hebt. Tussen de behandelingen door wordt de katheter om de 3 maanden gespoeld met fysiologisch serum om verstopping te voorkomen.

Wat wordt toegediend via Poortcatheter?

OPAT (Intraveneuze antimicrobiële behandeling in thuisomgeving) en Chemotherapie

​Worden met behulp van een elastomeerpomp toegediend.

Het is een niet-elektronische draagbare medicatiepomp, voor ambulante infuustherapie met een elastomeer “ballon” die langzaam met een bepaalde snelheid leegloopt De inloopsnelheid kan variëren tussen 15 min en enkele dagen.

Wij komen op het afgesproken tijdstip de pomp aan en/of loskoppelen. 

Parenterale voeding TPN

Als je (tijdelijk) geen voeding via het maagdarmkanaal kan innemen. wordt er een voeding via de bloedbaan toegediend. Parenterale voeding bevat alle voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft. Zoals energie, eiwit, vet en koolhydraten, vocht, vitamines en mineralen. Het wordt daarom ook wel total parenteral nutrition (TPN) genoemd. 

Hier wordt een elektronische pomp gebruikt om de inloopsnelheid te regelen.

De voeding kan over enkele uren(nacht) of 24 u lopen.

Wij komen op de afgesproken tijdstippen de voeding aan en afkoppelen. 

Wij beschikken over de juiste kennis om alle zorgen toe te dienen en op te volgen. . Mochten er alsnog vragen, opmerkingen of problemen zijn, nemen we altijd met de huisarts, diëtist of dienst transmurale zorg van uw ziekenhuis contact op.

bottom of page