top of page

compressietherapie

steunwindels en kousen.

Compressietherapie is één van belangrijkste behandelingen voor patiënten met oedeem. Het is bewezen effectief bij de genezing van beenwonden, bij de behandeling van lymfoedeem en bij een diep veneuze trombose.

Compressietherapie verbetert de veneuze afvoer en arteriële toevoer van bloed. Het zorgt voor een betere lymfe-afvoer, ondersteunt de kuitspierpomp en vermindert de filtratie van vocht uit de bloedbaan.

Bij het toepassen van compressietherapie is het uitermate belangrijk dat deze met nodige kennis, professionaliteit en kwaliteit is aangebracht. Ieder compressiemiddel kent immers zijn eigen toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en manier van aanbrengen.

Wij hebben ons als professionals bekwaamd door het volgen van een erkende opleiding waardoor wij kennis hebben van verschillende verbanden, de toe te dienen druk en de risico’s van compressietherapie.

Omdat de mens rechtop loopt, is er sprake van het fenomeen veneuze pathologie. In horizontale positie is de veneuze druk aan de enkel ongeveer gelijk aan de druk in het rechter gedeelte van het hart. Zodra wij uit liggende positie komen en gaan zitten of staan neemt de intraveneuze druk toe. Deze druk wordt bepaald door het verticale hoogteverschil tot het hart.

Naast een adequate druk op het been is ook de techniek van het aanleggen van een compressief verband een belangrijke factor voor de effectiviteit. Afzakkende verbanden zijn niet effectief, insnoeringen door verkeerde techniek van inwindelen kunnen leiden tot plaatselijk zuurstoftekort en daardoor mogelijk tot wonden. Verkeerd materiaal kan leiden tot huidbeschadigingen. Het is van groot belang dat behandelaars van oedeem begrijpen welke druk, welk materiaal en welke techniek voor de specifieke patiënt het meest effectief is.

Voor er met compressietherapie wordt gestart zal er een diagnose moeten worden gesteld door een arts. Deze moet weten wat het onderliggend lijden is. Dat onderliggend lijden moet, indien mogelijk, worden behandeld. Daarna kan gestart worden met compressietherapie. 

Absolute contra-indicaties voor de toepassing van compressietherapie zijn arteriële insufficiëntie en een totale occlusie van het diepe veneuze systeem. Tevens vormen ernstige huidafwijkingen of een allergie voor een van de bestanddelen van het compressiemateriaal een contra-indicatie voor compressietherapie .

Compressietherapie kan op twee manieren worden toegepast. Enerzijds met behulp van verbanden (korte-rek of lange-rek windels), anderzijds met behulp van therapeutisch elastische kousen.

Soorten windels

1. Korte rekwindel niet-elastisch (type rosidal)

• Lage rustdruk, hoge arbeidsdruk

• Mobiele patiënten

• Creëert stijve koker, massage effect bij beweging

• Kan dag en nacht ter plaatse blijven

• 2 windels per onderbeen gebruiken

• 100% katoen, 4 tot 12cm breed.

.( Er kan buisverband, wattenwindel of polstermateriaal gebruikt worden) 

2.Lange rekwindel is elastisch (type dauerbinde)

• Hoge rustdruk, lage arbeidsdruk

• Immobiele patiënten

• Aanleggen ‘s morgens

• 's nachts verwijderen

• 1 windel, voldoende overlappen

• Mag ook gewassen worden 

Compressiekousen

• Verschillende materialen en breimethode

Rondbrei

.Mooi en gladder 

.Zonder naad 

.Druk hoogst thv enkel 

.Houdt lymfoedeem niet tegen 

Vlakbrei

.Stijver

.Naad 

.Spanning en druk overal gelijk 

.Houdt lymfoedeem tegen 

• Verschillende drukklassen: I-II-III-IV

TED (thrombo-embolism deterrent)

10-14mmHg 

Postoperatief bij immobiele patiënten, wit!

Klasse I

15-21mmHg 

Preventief! (reizen, zwangerschap, lang rechtstaan) 

Zwaartegevoel, beperkte spataders/oedeem

Klasse II 

23-32 mmHg 

Spataders, na spataderoperatie, genezen ulcus, oppervlakkige thromboflebitis, postthrombotisch syndroom, oedeem zwangerschap, posttraumatisch oedeem

Klasse III

34-46mmHg 

diepe veneuze insufficiëntie, postthrombotisch syndroom, lymfoedeem been, genezen ulcus, CVI

Klasse IV

> 49mmHg 

Zeer ernstig (fibrotisch) lymfoedeem, elefantiasis

WCS compressieterapie

bottom of page