top of page

Referentieverpleegkundige wondzorg

collega verpleegkundigen kunnen contact opnemen

Indien de wonde van uw patiënt ongunstig evolueert of indien de evolutie niet voldoet aan de doelstelling die u voor ogen had.

Indien u vragen hebt over de nieuwe regelgeving betreft wondzorgen.

Het raadplegen van referentieverpleegkundige is verplicht uiterlijk 6 weken na de eerste verbandwissel.

kan zowel bij eenvoudige als bij complexe wondzorgen

max.10X per wonde per kalenderjaar 

Wij bezoeken de patiënt samen, we geven ter plaatse advies en u krijgt een verslag van het bezoek.

Schema van huidige regels rond wondzorgkennisgeving artsen

Wij laten ons informeren door VBZV
Wij zijn al jaren lid en geven ons volste vertrouwen aan de
VBZV, De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen.
Ze verenigt zo'n 3100 zelfstandige thuisverpleegkundigen en behartigt hun individuele, collectieve en professionele belangen op alle niveaus.
Ik zou aan al mijn collega's willen vragen hetzelfde te doen en lid te worden

overzicht nieuwe wondzorgnomenclatuur VBZV
bottom of page