skintears

skintear.
skintear nadat flap is terug geplaatst

Huidflap terug plaatsen

skintear nadat flap is terug geplaatst

dag 0

genezen skintear

dag 13

Bij een skintear kunnen we de huidflap terugplaatsen (binnen 6u na trauma) waardoor de huid terug zal vastgroeien. Als deze niet wordt teruggeplaatst zal het lichaam terug nieuwe huid moeten aanmaken waardoor de genezing aanzienlijk langer duurt. Contacteer ons daarom onmiddellijk na het oplopen van uw wonde.

skintears stappen.png
skintears classificatie ISTAP.png